Vilkår

Medlemsbutikken er opprettet for å kunne tilby medlemmer profilartikler enkelt og med minimale kostnader for håndtering, frakt og lager.

Ved å handle i nettbutikken anses disse vilkårene som akseptert.

Artikler som trykkes/produseres på bestilling har dessverre begrenset returrett iht gjeldende lover. Dette gjelder også dersom størrelser o.l. ikke var som forventet. Klubben har ikke lager i alle farger og størrelser, og en utstrakt praksis med retur vil ruinere klubbøkonomien, som igjen vil gå ut over medlemmene.

Vi vil forsøke å videreformidle så mange detaljer om kvalitet, størrelse og utførelse som vi klarer. Ved usikkerhet – ta kontakt!