Styret

Styret i Norsk 2CV Klubb pr 24.1.16 består av følgende medlemmer:

Morten P H Ruud
Formann
+47 47028500
morten@2cv.no

Anne Kari Engh
Kasserer/Medlemsregister
+47 95790342
akengh@online.no

Erlend E Eilertsen
Styremedlem
+47 91602401
erlend@2cv.no

Inge Brochmann
Styremedlem
+47 48269800
brochma@online.no

Finn Dancke Eriksen
Styremedlem
finn@motorvei.com