Tullingtreff 2024

Bråtorp Camping Skauskorkveien,Enningdalen,Halden,Norge

Tullingtreff arrangeres av Østfold 2cv klubb

Det 17. ICCCR

Torun Torun,Polen

Treff for alle Citroëner. Spennende internasjonalt arrangement. Treffet er besluttet flyttet fra 2020 til 2024 på grunn av arrangementsrestriksjoner i Europa i 2020 og verdenssituasjonen i 2022