Norsk 2CV Klubb er tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, og kan derfor tilby LMK-forsikring. På LMK-sidene finner du all informasjon om hva som tilbys og hvilke krav som stilles, men hovedtrekkene er at LMK Helforsikring kan gis til kjøretøy eldre enn 30 år, og at medlemmet må ha vært i klubben i minst ett år.

For å komme i gang må du:

1. Fylle ut søknadsskjemaet

2. Ta gode bilder av bilen (ref Forsikrings-ABC)

3. Send dette, helst på e-post, til forsikringskontaktene i klubben. For tiden er dette Morten P H Ruud eller Inge Brochmann. Disse vil da ta kontakt med deg for å avtale nærmere rundt besiktigelse og informere om gangen videre.